Hvordan kommer jeg af med mit større affald?

- Du skal sikre dig, at der vil være plads til dit affald i containeren
hvis det ikke er tilfælde, må du IKKE stille dit affald i affalds-
gården; men skal tage det med tilbage.
Du kan evt. spørge viceværten, hvornår containeren bliver tømt.
Det er en meeget god ide, at undersøge om der er plad til dit affald inden du transporterer det til affaldscontaineren.

Hvordan vedligeholder jeg mine vinduer?

- Følgende bør gøres een gang årligt:
1. Smøring af beslag med fedt eller olie.
2. Evt. justering af exsentriske tapper i rammen.
3. Aftørring af tætningslister med silikone (blødgøring)
En udførligt vejledning er under udarbejdelse, og kan afhentes når den er færdig på kontoret.

Hvordan udlufter man radiatorerne?

- Radiatorerne udluftes mindst een gang i fyringsæssonen.
Udluftningen kan kun foretages af beboer i 4.sal's lejligheder.
Instruktion om hvordan udluftningen foretages vil blive udleveret ved indflytning, eller evt. overtaget af tidligere andelshavere.
Skulle man stadig have radiatorer uden termostat, skal man blot rette henvendelse til viceværten, der derpå vil sørge for at få udbedret dette uden omkostninger for beboeren.

Skal jeg gøre noget ved hanerne på stigrørene i badeværelset?

- Det er vigtigt du engang halvårligt lige sørger for at dreje hanerne et par gange frem og tilbage, for derved at undgå at de kalker til. Herved forlænges garantien fra producenten nemlig

Hvad angår HPFI relæerne:

Det er vigtigt at beboerne en gang om året afprøver deres HPFI-relæ. Dette gøres ved at trykke på test-knappen, der sidder på relæet. Har man ikke et HPFI-relæ, gør vi opmærksom på, at dette er ulovligt, og at der derfor straks bør opsættes et sådan.

Jeg vil gerne leje selskabslokalerne, hvad gør jeg?

 - Hvis du ønsker at leje selskabslokalerne, skal du henvende dig til den ansvarlige repræsentant fra bestyrelsen eller viceværten. Du vil modtage besked om lokalerne er ledige, og der vil blive oprettet en lejeaftale, som du skal underskrive samtidig, skal du betale er despotitum.

De nærmere regler vedr. leje, oprydning m.m. vil fremgå af lejekontrakten.

Hvad gør jeg hvis der ikke er et ledigt tørrerum til vasketuren ?

- Du må først notere dig lejligheds nummeret på de låse som er sat på til tørrerummene.
Hvis der ikke er lejlighedsnummer på låsen, kan du bede viceværten om at fjerne låsen, så du kan benytte tørrerummet.
Hvis der er lejlighedsnummer på låsen, kan du spørge viceværten hvem der har rummet, og herefter selv kontakte vedkommende.

Dette emne vil blive grundigere beskrevet snarest muligt,da der i den senere tid er konstateret uregelmæssigheder m.h.t. benyttelse af tørrerummene.

Hvor bor lejlighedsnummer xxx ?

- Herunder finder du lejlighedsnumre og hvilken opgang de tilhører
Lejlighedsnummer 3 - 12 opgang 4
Lejlighedsnummer 13 - 22 opgang 6
Lejlighedsnummer 23 - 32 opgang 8
Lejlighedsnummer 33 - 42 opgang 10
Lejlighedsnummer 43 - 52 opgang 12
Lejlighedsnummer 53 - 66 opgang 14

Lejlighedsnummer 67 - 76 opgang 16
Lejlighedsnummer 77 - 86 opgang 18
Lejlighedsnummer 87 - 96 opgang 20
Lejlighedsnummer 97 - 106 opgang 22
Lejlighedsnummer 107 - 116 opgang 24
Lejlighedsnummer 117 - 126 opgang 26
Lejlighedsnummer 127 - 136 opgang 28
Lejlighedsnummer 138 - 151 opgang 30