Akut opstået skade på ejendommen/i lejligheden.

Ved akut opståen af skade, hvor andelshaverne/lejerne ikke kan få kontakt med:

Viceværten (se nummer ude til venstre)

En fra bestyrelsen eller Administrationen

Kan hjælp tilkaldes direkte til:

El-installatør Fendt-Hansen Tlf.: 4871 2255

VVS-installatør C.G.Jensen Tlf.: 3810 4266

Qvortrup administration Tlf.: 3535 4300

Kun i forbindelse med uopsættelige VVS-opgaver benyt:

C.G. Jensen's nødopkald Tlf.: 3817 1050