Såfremt en andelshaver ønsker at sælge sin lejlighed, skal denne rette henvendelse til vicevært/bestyrelsen, for at bestille tid til en vurdering.

Vurdering af lejligheden foretages af uvildig arkitekt og er en betingelse for, at administration og bestyrelse kan godkende handelen.

Vurderingsrapporten giver oplysninger om lejlighedens stand og fastlægger den højst tilladte pris, med evt. godkendte forbedringer efter nedskrivning, samt evt. fradrag for fejl.

Ved den årlige, ordinære generalforsamling vedtages andelskronen for det kommende år, efter foreningens værdi. (Andelskronen er lejlighedens værdi pr. kvadratmeter).

Andelskronen er grundlaget for den maximale pris på lejligheden, (andelskrone x kvadratmeter) = max. salgspris, + / - vurderingsresultatet.

Ifølge vores vedtægter, bestemmer andelshaveren selv, hvem der skal overtage lejligheden, men bestyrelsen er gerne behjælpelig med at finde en køber, så man kan spare mægler udgiften.

Det kan ske ved opslag, eller, ved at bruge bestyrelsens interesse-liste.

Der findes ikke en egentlig venteliste.

Når den nye køber er fundet, indsendes alle oplysningerne , (købers data, overtagelsesdato, pris, andelsbevis mv.) til Qvortrup Administration A/S, som ordner alle papirer og det økonomiske.

Udgiften til vurdering og administration deles ligeligt imellem køber og sælger. (Undtagen ved førstegangs køb, hvor køber betaler det fulde beløb).