Blok A (nr. 4-14) :

1 vaskeri med 3 maskiner, 1 centrifuge, 1 tørretumbler, 1 strygerulle, 4 tørrerum.

1 vaskeri med 1 maskine (chancevask), 1 centrifuge, 1 tørrerum.

Blok B (nr. 16-30) :

1 vaskeri med 2 maskiner, 1 centrifuge, 1 tørretumbler, 1 strygerulle, 3 tørrerum.

1 vaskeri med 2 maskiner, 1 centrifuge, 1 tørretumbler, 1 strygerulle, 4 tørrerum.

Reglement for brug af Beboervaskerier i AB Charlottehaven.

Dette reglement er gældende for al brug af vaskerierne i ejendommen og er at betragte som et tillæg til det almindelige husordensreglement.

Den til enhver tid gældende husorden samt opslag fra bestyrelse/vicevært skal respekteres.

Ved overtrædelse kan vaskekortet lukkes permanent, eller for en begrænset periode.

Vaskerierne må (ifølge Arbejdstilsynet), ikke benyttes af børn eller unge under 16 år.

Al vask sker på eget ansvar.

Vaskerierne må kun benyttes af ejendommens husstande, til vask af husstandens tøj, vaskekortet må ikke udlånes/udlejes på nogen måde.

Vaskerierne er åbne alle dage fra kl. 7-20, se tiderne på reservations-tavlerne.

Den udleverede Miele lås sættes på tavlen, ud for den dag og vasketur man ønsker.

Respekter venligst andres vasketider.

Har man ikke påbegyndt sin vasketur indenfor en halv time efter turens begyndelses-tidspunkt, kan en anden beboer overtage vaskeriet.

Det anbefales at bruge flydende vaskemiddel, bruges pulver, skal dette kommes direkte i maskinen.

Vask ved så lav temperatur som muligt, kun sjældent skal tøj vaskes ved 90°, forbrugerrådet anbefaler 60° til almindelig kogevask. Jo højere temperatur der benyttes, desto længere tid tager det og desto større er risikoen for ødelæggelse af dit tøj – for slet ikke at tale om det øgede energiforbrug/spild.

Farvning af tøj er ikke tilladt i vaskeriets maskiner.

Vaskeriets kurve må ikke fjernes fra lokalet.

Rygning samt indtagelse af alkohol er forbudt i vaskerierne.

Vaskeriet skal efter brug efterlades i ordentlig stand, d.v.s. gulvet skal vaskes, sæberester fjernes, fnugfilter renses - brug skraldebøtten til affald, luk vinduerne, sluk lyset osv.

Eventuelle fejl, mangler, maskinskader, og lign bedes meddelt til viceværten, helst pr. brev eller mail.

Brug af tørrerum

Tørrerummet SKAL forsynes med en LÅS MED NUMMER.

Dette nummer er lejligheds-nummeret, lige som på reserveringstavlen. Har man ikke en sådan lås, kan man skrive et nøgleskilt.

Hængelåse uden nummer vil, uden varsel, blive klippet af og tøjet placeret i strygerummet, eller hos vores vicevært, hvor det så kan afhentes.

Tørrerummet må kun benyttes i perioder af 24 TIMER og det er ikke tilladt, at fortsætte med det samme rum i flere perioder efter hinanden, uanset, om man nu har vasket igen.

Kan tøjet ikke nå at blive tørt, må man ofre et par kroner på tørretumbleren.

Hænger tøjet længere end 24 timer, vil hængelåsen blive klippet af og tøjet placeret i strygerummet, (efter at vi har forsøgt at kontakte ejeren af det pågældende nummer).

Husk at lukke for varmen og vinduet efter brug.

Det er ikke tilladt at reservere tørrerum med hængelåsen.

Brugeren af tørrerummet er ansvarlig for, at det bliver afleveret i rengjort stand.

Eventuelle problemer bedes meldt til vicevært/bestyrelsen.

AB Charlottehaven, bestyrelsen, maj 2016.