AB Charlottehaven, Charlotte Muncks Vej 4-30.


Introduktionsskrivelse til andelshaverne. Dette er tænkt som en general informationsskrivelse til andelshaverne om ejendommen, dens drift og andre informationer til glæde for ejendommens beboere og brugere.

Foreningens formål er at drive ejendommen matr. 1388 Utterslev, Charlotte Muncks Vej 4-30,
Tagensvej 194, 2400 København NV.

Charlotte Munck, som vejen er opkaldt efter, levede 1876-1932. En af de store pionerer inden for dansk sygepleje. Hun læste sprog i Schweiz, sygepleje på diakonissetiftelsen og tog eksamen som sygeplejerske i USA. I 1910 blev hun assisterende sygeplejerske på Rigshospitalet. 1911 blev hun forstanderinde for sygeplejen ved alle Københavns hospitaler (kommunens) med sæde på Bispebjerg. Som forstanderinde fik hun ikke alene ledelsen af sygeplejen, men blev også leder af hele sygeplejerskeundervisningen. I 1924 blev hun næstformand og i 1927 formand for dansk sygeplejeråd. Hun fik udgivet en Lærebog og Håndbog i sygepleje. Hun gjorde en stor indsats for at sygeplejerskerne skulle have egen højskole. Kort før sin død i 1932 indviede hun sygeplejerskernes Hus på Tagensvej.

Ejendommen, der er opført i 1959/1960 af Københavns Kommune, består af 148 lejligheder og 2 erhvervslejemål. Grundareal er 9.544 Kvm., bebygget areal 2.216 Kvm., beboelsesareal 10.928 Kvm.
Og erhverv 311 Kvm.

Ejendommen benævnes blok A og blok B

Blok A (nr.: 4-14)

1 vaskerum med 3 maskiner, 1 centrifuge, 1 strygerulle, 1 tørretumbler, 5 tørrerum.1 vaskerum med 1 maskine (chancevask), 1 centrifuge. 2 cykelrum, 1 barnevognsrum, 1 knallertrum 2 MC.rum.

Blok B (nr.:16-30)

2 vaskerum, med hver 2 maskiner, 1 centrifuge, 1 strygerulle, 1 tørretumbler, 3 tørrerum. 1 værktøjsrum nr. 16 for mindre reparationer, henv. Viceværten. 1 kælderrum (depotrum).

Selskabslokaler forefindes i kælderen under nr. 30. Disse kan mod betaling lejes ved henvendelse til
viceværten/ bestyrelsen.

Nøgler.

Gadedørsnøglen, som er Ruko system, er også til kælderdøre og vaskerum. Nøgler til hængelås på cykelrum kan købes henvendelse til viceværten.

Bestyrelsen.

Navne på den valgte bestyrelse fremgår af opslag i opgangene.

Administrationen.
Ejendommen administreres af Qvortrup Administration A/S, Sortedam Dossering 43, 2200 København N. Tlf. 35 35 43 00

Vicevært
Den daglige drift varetages af en Tip-Top Ejemdomsservice ApS.

Vicevært: Daniel Rye.
Telefon nr.: 23 29 51 96

Der findes desuden en postkasse der er hængt op ved indgangen ind til viceværtens kontor i kælderen under nummer 16.

Håndværkere.
Telefonnummere til håndværkere er opslået i opgangene. Dog kun til brug i akutte, alvorlige tilfælde, så som sprængte vandrør og lignende, da det ellers bliver på egen regning.

Trapper.
Trapper bliver vasket en gang i ugen i vintersæsonen, hver anden uge i sommersæsonen.

Ventelister.
Vi fører pt. ingen ventelister.

Generalforsamling.
Hvis man ønsker at følge med i eller at have indflydelse på foreningens virke og fremtid, bør man møde op på generalforsamlingen og eventuelt selv blive medlem af bestyrelsen. Den årlige generalforsamling afholdes kort tid efter kalenderårets udløb. Ifølge vedtægterne senest ved udløbet
af april.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skrevet af: Bestyrelsen,
7/3-2016